Kok Schoonmaak B.V. maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Kok Schoonmaak B.V. gebruikt cookies en scripts van Google om je gebruik van onze website geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Privacyverklaring Kok Schoonmaak B.V.

Inleiding

Deze privacyverklaring is bedoeld om U inzicht te geven in het gebruik van persoonsgegevens door Kok Schoonmaak B.V. Hieronder zullen wij uiteenzetten welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken en met welk doel wij dat doen. Indien u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen heeft, kunt u contact opnemen met het nummer 0182-533925.

Privacybeleid

Kok Schoonmaak B.V. vindt het van groot belang, dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Wij verwerken deze dan ook zorgvuldig en in lijn met de geldende privacywetgeving. Bij gebruik van onze website, diensten en services, kan het zijn dat er door u persoonsgegevens aan ons ter beschikking worden gesteld. Deze gegevens kunnen, indien noodzakelijk, door ons worden verwerkt. Het is niet zo, dat wij altijd alle gegevens verwerken die aan ons ter beschikking worden gesteld. Wij verwerken slechts die gegevens, die voor de levering van de door u aangevraagde dienst of service noodzakelijk zijn. Zo zullen wij in het geval, dat u bij ons een offerte opvraagt, andere gegevens verwerken, dan wanneer u reageert op een vacature. In alle gevallen verwerken wij enkel de noodzakelijke gegevens.

Persoonsgegevens

De specifieke persoonsgegevens die door ons kunnen worden verwerkt zijn de volgende:

 • naam 
 • bedrijfsnaam 
 • adresgegevens 
 • bedrijfsgegevens 
 • contactinformatie 
 • e-mailadres 
 • telefoonnummer 
 • cv 
 • geboortedatum 
 • geslacht 
 • functie 
 • opleidingsniveau
 • leeftijd 
 • interesses 
 • motivatiebrief 
 • NAW-gegevens 
 • IBAN 
 • inloggegevens 
 • profielnaam 
 • schermnaam 
 • gebruikersnaam 
 • IP-adres/MAC-adres 
 • technische meetgegevens 
 • surfgedrag

 

Doeleinden

De bovenstaande gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • zodat u gebruik kunt maken van de functionaliteiten en diensten op de website.
 • om uw bestelling/aanvraag te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
 • om u te kunnen informeren over onze dienstverlening en services.
 • om uw sollicitatie te verwerken.
 • om uw klacht, reactie of vraag te verwerken en te beantwoorden.
 • om met u te communiceren.
 • om u gepersonaliseerde aanbiedingen te doen en gepersonaliseerde content aan te bieden. 
 • om onze website te verbeteren.

 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden enkel aan derden verstrekt, indien dit in het kader van de wet verplicht is of indien dit voor het uitvoeren van de overeenkomst, die wij met u hebben gesloten, noodzakelijk is. In dat laatste geval waarborgen wij de veiligheid van uw gegevens, door met de betreffende derden afspraken te maken over het gebruik van uw gegevens.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden door ons niet langer dan noodzakelijk bewaard. Behoudens een wettelijke verplichting op grond waarvan wij uw gegevens langer dienen te bewaren, zullen wij uw gegevens verwijderen, zodra deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verwerkt.

Beveiliging

De veiligheid van uw persoonsgegevens is bij ons gewaarborgd. Zo beschikken wij over beveiligde datasystemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Daarnaast hebben slechts geautoriseerde personen binnen onze organisatie, toegang tot uw gegevens. Wij doen er alles aan om misbruik van uw gegevens te voorkomen.

Inzage en wijziging

Indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of inzien, kunt u contact opnemen met *** Bij uw aanvraag dient u zich te identificeren door middel van toezending van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Daarbij dient u het BSN en de pasfoto af te schermen, zodat deze op de kopie niet zichtbaar zijn.

Klachten

Voor klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunt u (eveneens) contact opnemen met het nummer 0182-533925. Wij zullen u alsdan zo goed mogelijk trachten te helpen.

Indien u er met ons onverhoopt niet uitkomt, kunt u zich tot de Autoriteit Persoonsgegevens wenden via de >website autoriteitpersoonsgegevens.nl

Inwerkingtreding en wijziging

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018. Eventuele toekomstige wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Cookies

Wat zijn cookies?


Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die bijvoorbeeld op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt. Er zijn verschillende soorten cookies, die ruwweg worden onderverdeeld tussen strikt noodzakelijke en overige cookies. Via cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden, waardoor de cookies de gebruikerservaring kunnen verbeteren. Als u hetzelfde eindapparaat en dezelfde browser als voorheen gebruikt, herinneren cookies bijvoorbeeld uw voorkeuren en hoe u de website gebruikt. Ook wordt de content die u te zien krijgt sneller geladen en geoptimaliseerd.

U kunt uw cookies wijzigen door hieronder op de knop te klikken.

Noodzakelijke cookies worden ingeladen, overige cookies worden geblokkeerd.

Kok Schoonmaak BV (hoofdvestiging Gouda)
Kampenringweg 27 2803 PE Gouda
T. 0182 - 53 39 25, F. 0182 - 53 33 32, KvK nr. 29017002